onsdag 24. september 2008

Gjesvær fikk støtte fra Merkur-programmet

Butikken Ole Thomassens Eftf. AS har fått 40 000 kroner gjennom Merkur-programmet.

Målgruppen for støtten er butikker med et noe spinkelt kundegrunnlag som har mye å si for bosetting med lavt folketall. Den økonomiske støtten på 40 000 kroner er et utviklingstilskudd, slik at butikken kan utvikle sitt tjenestetilbud og sikre økt lønnsomhet.

24 butikker i Finnmark fikk støtte.

Tilsagnet er sikkert viktig for Ole Thomassens Eftf. AS, men det viktigste er at innbyggerne i Gjesvær bruker butikken. Det er ikke lurt for Gjesværingene å dra til Honningsvåg for fredagshandel, dersom dem fortsatt ønsker butikk i Gjesvær. Handel er fortsatt viktigst!

Ingen kommentarer: