torsdag 11. september 2008

Roger Hansen – ut og inn

Roger Hansen har meldt seg inn i Arbeiderpartiet igjen. Kanskje like greit, han har gjort lite som uavhengig representant i kommunestyret.

Det var i november 2007 at Hansen orienterte kommunestyret om at han hadde meldt seg ut av Arbeiderpartiet. Han misnøye med det sosialdemokratiske partiet varte ikke så lenge. Nå er han innmeldt igjen.

Roger Hansen er en sosialdemokrat. Han fortjener Arbeiderpartiet og partiet fortjener han.

Ingen kommentarer: