mandag 22. september 2008

Innbyggerinitiativet er ikke brukt i Nordkapp

Ingen har brukt Innbyggerinitiativet i Nordkapp. Ordningen er lite kjent, men kan en virkelig forvente at folk flest skal fremme forslag når de fleste valgte politikere ikke er i stand til å løfte frem saker?

Kommunal- og regiondepartementet har lansert et helt nytt elektronisk verktøy som skal gjøre det enklere for borgerne å løfte frem saker. VG skriver om ordningen.

Jeg representerte Høyre i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i forrige periode. Jeg var kun på tre eller fire av møtene i året. Hvis en regner antall forslag, var jeg Nordkapps mest aktive politiker i forrige periode. Det verste av alt er at jeg drev lokalpolitikk for halv maskin. Det sier litt om antall forslag som politikerne fremmet. Når politikerne ikke fremmer forslag, skal en da forvente at borgerne skal fremme forslag på tvers av partiene som finnes i hvert lokalsamfunn?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det er vel bedre å fremme få, men gode forslag, enn mange dårlige;-)

Solvik sa...

Det er bra å fremme mange gode forslag.
Jeg angrer ikke på ett eneste forslag fra forrige periode. Når en ser hvilken økonomisk situasjon kommunen er i, vil jeg håpe mange av de andre representantene angrer på at de ikke støttet Høyre i flere saker.

Vi fikk også flertall for en del forslag. Vi har også i ettertid fått gjennom forslag som jeg fremmet først. Det som er betenkelig er at det er svært få forslag som fremmes i folkevalgte organ i Nordkapp. Når politikerne ikke fremmer forslag, hvordan kan en forvente at velgerne skal gjøre det gjennom Innbyggerinitiativet?

Jeg må legge til at jeg og min fraksjon fremmet mange gode høyresaker i avdelingsstyret. Alle, bortsett fra en liten sak, ble støttet av kommunestyregruppen da sakene ble behandlet i kommunestyret.