fredag 8. juli 2011

Jeg er ikke tatt med hasj

Lensmann Runar Elde kan til Radio Nordkapp fortelle om narkotikabeslag i Nordkapp. Jeg innrømmer det gjerne; det er ikke undertegnende som er tatt med ulovlige preparater. Jeg røyker ikke hasj og klarer meg lenge med øl, vin og Black Russian.

Det er små mengder som er beslaglagt i Nordkapp. 135 gram fordelt på flere personer er veldig, veldig lite og toppen av isfjellet. Forbudet mot narkotika gir illegalt salg og mye svarte penger. Også Nordkapp har narkotika i lokalmiljøet. Det er én av mange grunner til at jeg vil legalisere narkotika. Jeg tror lovlig salg bekjemper det mange vil bekjempe. På alkohol er det tverrpolitisk enighet om at Vinmonopolet er en ordning som sikrer en begrenset og kontrollert tilgjengelighet av sterke alkoholholdige drikkevarer. Samme virkemiddel vil jeg bruke på narkotikaområdet, uten at jeg er en stor forsvarer av Vinmonopolet.

Forbudet skaper stort sett problemer. Tenk bare på hvor stigmatisert personene som nå er tatt med litt hasj blir.

For øvrig kan det dukke opp flere slike småsaker i tiden som kommer. Nordkapp lensmannskontor må kjempe for å beholde stillingene som kontoret har. Det betyr at Runar Elde & co må bevise at dagens ressurser er nødvendige og resultatet kan være oppblåsing av småsaker. For øvrig dumt at lensmannen må rettferdiggjøre antall stillinger ved kontoret. Den siste debatten som har vært i etaten i Vest-Finnmark, er et godt bevis på at Nordkapp lensmannskontor omtrent får straff fordi de over lang tid har vært gode på å forebygge kriminalitet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra jobba Runar. Vi vil IKKE være verdens nordligste narkotika by!