mandag 18. juli 2011

Skatt kan drepe Nordkapp-festivaler

Mange festivaler er helt avhengige av frivillige som jobber dugnad for å gjennomføre arrangementene.

Skatteetaten mener festivalarrangører skal betale arbeidsgiveravgift for de frivillige. De mener også at frivillige må skatte av gjenytelsene de får fra festivalene, som for eksempel festivalpass og mat, ifølge Ballade.no.

Dersom utgiftene øker for festivalarrangørene, vil mange festivaler ikke ha livets rett til tross for betydelige skattefinansierte overføringer. Dersom det kun medfører byrder å være frivillig på en festival, vil mange festivaler slite med å skaffe personer som jobber dugnad. Skatter, lover og regler kan ta livet av mange festivaler.

Mange festivaler har drevet på kant med regelverket i mange år. Det bør de fortsatt gjøre!

Nordkappfestivalen har under fotballgruppa vært kjemisk fri for godtgjørelser, i alle fall i festivalkomiteen og arrangementene som fotballgruppa har stått bak.

I Nordkapp Filmfestival vil jeg tro at det blir delt ut litt mat og festivalpass. Det samme er tilfellet under Nordkapp Fotballfestival. Uten disse godene, er det bortimot umulig å få personer til å jobbe dugnad for lokalsamfunnet. Byråkrati, lover og regler er ulemper for kulturaktivitetene!

Jeg er glad jeg seiler ut av kulturlivet. Det begynner å bli vanskelig å være en ildsjel.

Ingen kommentarer: