søndag 24. juli 2011

Fellesskapet

Ove Vanebo, leder i FpU, beskriver Norge og tilstanden i landet på en god måte på Facebook.com.

Sitat:
“I dag er jeg stolt av en statsminister jeg ikke har stemt på, en konge jeg prinsipielt sett ikke vil ha, og samholdet med politikere jeg er uenig med. Dette er Norge på sitt beste”.

Det er vanskelig å være uenig med FpU-lederen.

Ingen kommentarer: