søndag 31. juli 2011

Oppfordring til valgstyret

En oppfordring til valgstyret i Nordkapp, altså formannskapet, fra Liberaleren. Nå er det ikke sikkert forslaget medfører høyere valgdeltakelse fordi forskjellene mellom partiene i Nordkapp kommunestyre er svært små. De som er uenige med Arbeiderpartiet vil også være uenige med Høyre og FrP. Likevel er forslaget godt og det er verdt et forsøk selv Kommunal- og regionaldepartementet ikke dekker kostnadene.

I 2007 var valgoppslutningen i Nordkapp under 60 prosent. Det betyr at det er veldig lav oppslutning om kommunevalget i Nordkapp.

Ingen kommentarer: