onsdag 6. juli 2011

Skatt på arbeid

Beregnet arbeidsgiveravgift i privat sektor økte fra 90,1 milliarder kroner i 2009 til 92,6 milliarder kroner i 2010, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er så mye penger at det er vanskelig å forestille seg summen.
Norske bedrifter betaler ekstremt mye i skatt for å ha arbeidsplasser.

Tiltakssonen, altså Finnmark og Nord-Troms, har ikke arbeidsgiveravgift.

Når skattekåte politikere og borgere for øvrig i Nord-Norge forsvarer et høyt skattenivå, er det for alle andre. Ikke for oss som bor i Tiltakssonen. Fritaket av arbeidsgiveravgift i Finnmark og Nord-Troms har vært en suksess, men det er også en svært urettferdig ordning fordi fritaket gir ulike konkurransevilkår. Det er på tide resten av landet får den samme ordningen som Finnmark og Nord-Troms har. Lavere skatt bør være en målsetning for absolutt alle, ikke bare for oss som bor i nord.

Ingen kommentarer: