mandag 4. juli 2011

Lånefinansiere driften?

Dersom Nordkapp kommune faktisk får omgjøre kassakreditten til et langsiktig lån, betyr det at kommunen finansierer driften ved hjelp av lån. Klart ulovlig og jeg tviler på om Nordkapp kommune får godkjent kommunestyrets ønsker.

Det vil for så vidt ikke være første gangen kommunen finansierer driften på en tvilsom måte. Da kommunen bygget ut Honningsvåg skole ble momskompensasjonen fra prosjektet pløyd inn i den kommunale driften. På den måten utsatte kommunepolitikerne de økonomiske problemene. Etter at prosjektet var realisert, fikk hele kommunen merke den håpløse økonomiske situasjonen.

Med tanke på sakene om regnskapet for 2010 og kassakreditten i kommunestyret, er det helt utrolig at kommunestyret vedtok budsjettet for 2011 uten stor debatt. Det er de ikke-sosialistiske partiene i kommunestyret, altså Høyre og FrP, som må bane vei for videre omstilling. Når det ikke skjer, står kommunen på stedet hvil. Stedet hvil betyr for Nordkapps del en grusomt dårlig kommuneøkonomi.

Dersom Nordkapp kommune ikke får omgjort kassakreditten til et langsiktig lån, er det en fare for at kommunen forblir på ROBEK en god stund til. Kassakreditten skal nemlig være gjort opp 31. desember 2011. Det blir litt av en utfordring for kommunen!

Ingen kommentarer: