mandag 4. juli 2011

Har bomma kraftig

Jeg legger meg litt flat. Jeg har bomma kraftig på prisen til et nytt svømmebasseng i Nordkapp. På møter og i sosiale sammenkomster har jeg hevdet at et nytt basseng vil koste over 60 millioner kroner. Kommunestyrets behandling av saken viser at rådmannens utredning har landet på 90 millioner kroner. Summen er så høy at det betyr at det ikke blir ny svømmehall i Honningsvåg i overskuelig fremtid.

Politikere som de neste månedene, altså i valgkampen, lover nytt svømmebasseng i Nordkapp, kommer med ren valgflesk. Ingen av partiene har løsninger for å investere så mye penger. Ingen av partiene har i dag penger til driften av et nytt svømmeanlegg.

Det er mulig å bygge en ny skattefinansiert svømmehall i Honningsvåg, men da må politikerne prioritere dette på bekostning av noe annet. Prioritering er omtrent et fremmedord i Nordkapp kommunestyre.

Se hva jeg har skrevet om denne saken så langt denne valgperioden.

Ingen kommentarer: