søndag 31. juli 2011

Ny Ap-fremgang

Store arbeiderpartigrupper i mange av landets kommune- og bystyrer vil bety mindre fokus på forbedret bruk av skattefinansierte penger i kommunesektoren. Politikere som ønsker bedre kommuneøkonomi, må tenke nytt gjennom å konkurranseutsette samt privatisere oppgaver.

Arbeiderpartiets kommunepolitikere er ikke talsmenn for å konkurranseutsette tjenester. Arbeiderpartiets politikere setter heller ikke grenser for politikk gjennom å privatisere oppgaver. Uten strukturelle tiltak i mange kommuner de neste årene, vil økonomistyringen bli svært krevende for både byråkrater og lokalpolitikere.

Målinger etter terroraksjonene i regjeringskvartalet og på Utøya, viser betydelig Ap-fremgang. Den første målingen som ble offentliggjort på fredag, viser tydelig fremgang for Arbeiderpartiet. Den samme tendensen viser målingen som Synovate har gjort for Dagbladet og som er omtalt på Nettavisen.no.

Arbeiderpartiet er uten tvil et godt alternativ for borgere som ønsker en stor kommunal sektor. Borgere som ønsker forbedret bruk av skattefinansierte penger, bør vurdere andre alternativ enn Ap ved høstens valg. Det blir definitivt ikke mer demokrati i mange lokalsamfunn om kommunestyret er dominert av arbeiderpartipolitikere.

Sympatistemmer til Arbeiderpartiet er forståelig, men høy Ap-oppslutning vil ikke gjøre hverdagen enklere for borgerne.

Jeg bør avslutte denne bloggposten med et råd om hva befolkningen i Nordkapp skal stemme på i september, men kan ikke gi noen råd. I inneværende periode har alle partiene vært like røde og ingen skiller seg ut på en positiv måte. Det betyr at undertegnende er rådløs når det gjelder Nordkapp-politikken.

Ingen kommentarer: