tirsdag 29. juli 2008

Vi prioriterer forskjellig….

Når jeg hører intervjuet med Roger Hansen i Radio Nordkapp, forstår jeg hvor langt jeg står fra sosialdemokratiet. Mens han vil avdekke hva kandidatene mener om subsidier til Hurtigruten, ønsker jeg å vite om partiene går inn for skatte- og avgiftslettelser, om de er for EU, holdninger til statskirken og monarkiet, verneplikt osv. For sosialdemokrater er det de små, nære ting som betyr noe. Derfor har vi fått en voldsom stat som må finansieres med høye skatter som tas direkte fra borgerne.

Å videreføre subsidier til Hurtigruten er en dårlig idé. Det betyr en urettferdig finansiering fordi subsidiene medfører skatter og avgifter for borgerne. En som er imot Hurtigruten, skal ikke tvinges til å betale skatt for å finansiere ønsket til Roger Hansen. Subsidier gir også vanskelige forhold for konkurrenter som vil på banen i denne delen av privat sektor.

Dessverre har det vært bred enighet om subsidier til Hurtigruten, også Høyre er et subsidieringsparti.

Ingen kommentarer: