onsdag 9. juli 2008

Nordkapp som eksempel

I dag har vi brukt Nordkapp kommune som eksempel på Liberaleren. Bruk av momsrefusjon til drift er snart over. Det er synd sentrale myndigheter må gripe inn, istedenfor at galskapen stoppes lokalt.

Ingen kommentarer: