fredag 25. juli 2008

FrP fører ikke FrP-politikk

Svein Rune Pettersen, gruppeleder for Arbeiderpartiet, mener kritikerne av et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har tatt feil. Han viser til det første året av denne perioden i kommunestyret.

Pettersen ”glemmer” å nevne at Fremskrittspartiet ikke har ført FrP-politikk i Nordkapp. Med unntak av noen få fellesforslag med Høyre, har ikke FrP fremmet et eneste konkret forslag i kommunestyret eller formannskapet. Ikke rart Svein Rune skryter av sine konkurrenter.

I boken ”Ærlig talt” skriver Carl I Hagen mye om hvordan Frp-politikerne skal være. En av de tingene jeg bet meg merke i, er at den gamle formannen mener at en FrP`er en FrP`er uansett hvor i landet han/hun bor. Det skal ikke være store meningsforskjeller mellom FrP`erne, og på dette området er Hagen god. Nordkapp FrP sin opptreden i kommunestyret, viser at det er enorme forskjeller innad i Fremskrittspartiet. I Nordkapp er FrP det samme som Nordkapp Arbeiderparti og Nordkapp Høyre. Carl I Hagen ville blitt sint om han visste hvordan situasjonen er i lokalpartiet Renate Olsen leder.

Ingen kommentarer: