onsdag 30. juli 2008

Nordkapp Senterparti bryter partiets lover

Styret i Nordkapp Senterparti har sendt et brev til medlemmene. I brevet skriver styret at lokallaget tar en pause. Dette er brudd med flere av partiets lover som er vedtatt av landsmøtet i Senterpartiet.

Jeg er som en liberalist opptatt av eiendomsretten. Det betyr at partiene skal få styre seg selv, uten innblanding fra andre. Jeg stusser likevel når senterpartipolitikere vil bestemme over andre borgere gjennom lovverket, uten at vedtektene står høyt i kurs i eget parti.

Å legge Nordkapp Senterparti på is er brudd på flere av paragrafene, blant annet §4b. I den paragrafen står det følgende:
Medlemmer av Senterpartiet har rett til å gjøre sitt syn gjeldende i organisasjonsmessige og politiske spørsmål gjennom medlems- og årsmøter, møter til behandling av partiets stortings-, fylkestings-, og kommunevalgprogram, og partimøter til votering/forhåndsnominering over kandidater til fylkestings- og stortingsvalglister og valg av nominasjonspersoner.

Så lenge styret ikke virker, er det umulig for medlemmene å delta på de ulike møtene i partiet. Så lenge styret ikke fungerer, vil det ikke bli innkalt til noen samlinger i Nordkapp Senterparti.

Senterpartiet vil ikke bli et savn, men brevet fra styret var underlig. Hvis partiet hadde fulgt egne vedtekter, hadde sosialisten Per Tore Schjelderup ikke blitt medlem av FrP?

Ingen kommentarer: