fredag 18. juli 2008

Vegard Ulvang og OL

Vegard Ulvang driver reklame for OL i Tromsø. Gjennom leserinnlegg forklarer han hvor viktig det er med en skattefinansiert milliardfest i Tromsø.

Jeg er uenig med den gamle skikongen. Jeg liker idrett, men ønsker ikke at staten skal garantere for èn eneste krone til dette arrangementet.

Et skattefinansiert OL, gjennom statsgaranti, betyr at politikerne gjør økonomiske prioriteringer på vegne av folk flest. Penger blir inndratt gjennom skatter og avgifter og gitt til et idrettsarrangement, selv om det helt sikkert er skatteytere som verken støtter idretten eller den plassen som får arrangere Olympiske Leker. Det er en politikk som reduserer både personlig frihet og valgmuligheter for mange borgere.

Et politisk vedtatt idrettsarrangement som er skattefinansiert er også med på å gi svært ulike konkurranseforhold, både mellom personer, mellom bedrifter og mellom kommuner. Et OL i Tromsø vil koste skattebetalerne mange milliarder kroner. Det betyr at borgerne og private bedrifter må bidra med store pengebeløp til Tromsø-regionen for et arrangement som svekker egen satsing på viktige felt som anlegg, samferdsel, næring og innbyggere for å nevne fire eksempel. En fordel for Tromsø vil bety en ulempe for blant annet Oslo og Nordkapp. Det er ulogisk at idrettsbevegelsen og politikerne legger opp til en kurs som medfører så skjeve konkurranseforhold mellom byer som kjemper om de samme ressursene.

Ingen kommentarer: