lørdag 26. juli 2008

Våre folk kan ikke ta sertifikat

Jeg har fått en e-post fra en av de mange småsjefene i Rica. Konklusjonen er at mange av Ricas ansatte ikke kan et sertifikat slik som Lars Helge Jensen foreslår.

I e-posten påpekes det at Rica har et par hundre ansatte i sommersesongen. Mange kommer til Magerøya for å jobbe, kommer i juni og reiser igjen i august. Avsenderen hevder at svensker og andre arbeidstakere umulig kan gjennomgå en detaljert opplæring, slik Jensen ønsker, ifølge Finnmark Dagblad.

Jeg har sendt et svar. I korte trekk går svaret ut på at kommunen eller paraplyorganisasjoner ikke har myndighet, ifølge norsk lov, til å sette nye, strenge krav for en virksomhet. Har en restaurant serveringsbevilling og skjenkebevilling, kan restauranten servere mat og drikke til sine gjester. Norge er full av regler og retningslinjer som bedriftene må følge. De som følger dagens lover kan drive sin virksomhet eller jobbe med turister i Nordkapp, helt uavhengig av hva Lars Helge Jensen mener.

Det er ikke aktuelt for Høyre å gå inn for nye, strenge påbud for næringslivet. Høyre jobber for et enklere Norge, ikke det motsatte slik en kan få inntrykk av gjennom å lese intervjuet med varaordføreren.

Personlig har jeg sans for at bedriftene øker sin kompetanse, men jeg mener det ikke finnes et fasitsvar på hva som er god service. Den avgjørelsen må ligge lokalt, hos hver enkelt bedrift og hos hver enkelt bedriftsleder/bedriftseier.

Svensker er velkommen til Nordkapp for å jobbe også neste år!

Ingen kommentarer: