mandag 21. juli 2008

Brev fra Tone Lise

Til (navngitte personer som er medlem av HT & IF)

Jeg kan meddele HT & IF at Arbeiderpartiet, gjennom Nordkapp kommunes budsjett, har bevilget 60 000 kroner til HT & IF i kulturstøtte. Arbeiderpartiet synes det er viktig å satse på idrett, på barn og ungdommer. Derfor har Arbeiderpartiet vedtatt denne satsingen på idrett. Vi sørget også for ny flerbrukshall, en historisk satsing i Nordkapp.

Med vennlig hilsen
Tone Lise Nilsen
Nordkapp Arbeiderparti


Dette var et tenkt brev fra Tone Lise Nilsen, leder av avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Nilsen er også en sentral arbeiderpartipolitiker.

Grunnen til at jeg trekker frem et slikt usmakelig eksempel er at Arbeiderpartiet har sendt et brev til rundt 100 000 minstepensjonister med informasjon om økning i pensjonen etter årets pensjonsoppgjør. Brevet til pensjonistene er signert av partileder og statsminister, Jens Stoltenberg som ”glemmer” å skrive at pensjonsoppgjøret er et forhandlingsresultat mellom staten og pensjonistorganisasjonene som alle partiene på Stortinget har stilt seg bak. Arbeiderpartiet bruker dermed statsapparatet som partikasse for å få oppslutning for partiet.

De lokale arbeiderpartipolitikerne opptrer redelig i de fleste saker, men den samme betegnelsen kan ikke brukes om Ap sentralt. Å bruke pensjonsoppgjøret i personlige brev, uten å nevne samarbeidspartnerne, er skittent spill.

1 kommentar:

Knut Johannessen sa...

Det Stoltenberg og de andre partiene glemmer å fortelle, er at hele økningen for minstepensjonistene er betalt av øvrige pensjonister. Det ble ikke bevilget 1 kr. over statsbudsjettet. Hele beløpet på ca. 1 milliard kommer fra etterslepet fra fjorårets pensjonsoppgjør. Som i utgangspunktet skulle gå til øvrig pensjonister. Så æres den som æres bør.