torsdag 10. juli 2008

Uforståelig innblanding i Ricas drift

Rica har valgt ny leverandør av blant annet øl i Nordkapp. Politikerne raser og Finnmark Dagblad hauser opp saken.

Ettersom jeg satt ved siden av Helge da bildet ble tatt, ja jeg er han med månen, må jeg kommentere at jeg ikke drakk Mack-øl på Z denne kvelden. Jeg konsumerte Black Russian, og det produserer verken Mack eller Ringnes.

I oppslaget er det mange påstander. Påstandene må kommenteres av noen som aksepterer den private eiendomsretten, retten til selv å bestemme hva som skal selges.

Ordfører Kristina Hansen kommer med følgende påstand:
--Rica bør revurdere hele saken. Det går ikke an å ha et skjenkested på Nordkapp uten Mack.
Selvfølgelig er det mulig å skjenke øl, uten at det er Macks produkter gjestene får i glassene. Bryggerie` er et eksempel på at hun tar feil, grovt feil.

Hansen flesker til med litt mer:
--Rica er avhengig av goodwill og godt omdømme i lokalbefolkningen. Det kan bli et problem for dem om de ikke opptrer i takt med folkemeningen. Jeg vil på det sterkeste oppfordre dem til å vurdere saken på nytt.
Den vurderingen bør Rica få ta, uten innblanding fra politikerne. Har Rica tatt et galt valg, vil omsetningen gå ned i Nordkapp. Sannsynligvis vil Asbjørn Haldorsen prøve å bli kunde av Mack igjen hvis det skulle skje.

Høyre-politikeren Lars Helge Jensens kommentar er bedre enn ordførerens:
--Rica står naturligvis fritt til å velge ut i fra bedriftsøkonomiske grunner. Men dette var beklagelig. Mack er et typisk nordnorsk produkt. Når Rica ikke lenger vil satse på det, har det en negativ signaleffekt.
Jensen burde slått et slag for eiendomsrettighetene. Det er rett og slett Rica som må få bestemme hva de skal servere gjestene.

Kapitalisten og høyremannen Odd-Arne Nilsen har følgende kommentar:
--Jeg ble syk da jeg leste om saken i Finnmark Dagblad. For meg er det ufattelig at Rica går til et slikt skritt. De sier at de vil bygge opp nordnorske merkevarer. Nå gjør de det stikk motsatte. Den lokale Rica-direktøren har en dobbeltmoral som bør få konsekvenser.
Odd-Arne Nilsen har ikke vært syk de siste døgnene. Han overdriver veldig. Dessuten lurer jeg på hvordan han ville reagert om ordføreren, varaordføreren og konkurrentene gikk ut med kritikk dersom han valgte bort Mack på Nøden, Corner og Z? Kjerringa hans, Marita Melbø Nilsen, bør lære bort noen hemmeligheter om eiendomsrettigheter til husets herre.

Avslutningsvis i artikkelen kommer Helge Brynjulfsen, han på bildet, med følgende kraftsalve:
--Dette er galskap av Rica. Noe mer nordnorsk enn Mack og Nordkapp får du ikke. Det blir helt feil å dra inn noe fra sør.
Denne kommentaren fortjener ikke å bli kommentert. Helge er fortsatt i rus etter at Manchester United vant ligaen i England.

Ingen kommentarer: