tirsdag 15. juli 2008

Tja….

Jeg er veldig for interkommunalt samarbeid, Samarbeid mellom kommuner er kun positivt. Derfor synes jeg brevet fra Hammerfest kommune til Nordkapp og Porsanger er hyggelig. Hammerfestingene ønsker et formalisert samarbeid på kinodriften.

I brevet står det blant annet:
--Vi har vedtatt at administrasjonen skal utrede mulig samarbeid mellom kinoene i Hammerfest, Nordkapp og Porsanger. I den sammenheng ønsker vi en avklaring fra deres kommune og eventuelle interesse for å se nærmere på organisering av kinodrift, skriver Hammerfest kommune i sitt brev til Nordkapp og Porsanger.

--Hammerfest kommune har i mange år hatt et uformalisert samarbeid med kinoene i Nordkapp og Porsanger, blant annet omkring programmering. I perioder hvor Hammerfest ikke har hatt kinosjef, så kjøper de programmeringstjenesten av kinoene i Nordkapp og Porsanger, står det videre i brevet.

Det er en ulempe med forslaget for oss som ønsker å privatisere kinoen. Dersom kommunene inngår et formalisert samarbeid, vil det bli vanskeligere å overlate driften til private i form av full privatisering. Det er likevel ingen ting som tyder på at det er politisk flertall for privatisering. Forslaget har ikke vært på bordet på mange år i Nordkapp, selv om tanken har blitt lansert. Fremskrittspartiet har heller ikke tatt opp hansken så langt i denne perioden.

Ingen kommentarer: