mandag 28. juli 2008

Gledelig!

Nordkapp kommune offentliggjør satsene for Nordkapp kulturskole på kommunens hjemmesider.

Økningen i brukerbetalingen er gledelig, og det medfører at brukerne betaler en større del av kostnadene for kulturskolen. Økt brukerbetaling medfører større rettferdighet, men fortsatt er tilbudet subsidiert av skattebetalerne i stor skala. Urettferdigheten vil ikke bli borte før tilbudet privatiseres, og ettersom kulturskolen er et lovbestemt tilbud er det vanskelig å få kommunepolitikerne med på store omorganiseringer.

Høyre er og har alltid vært et kulturskolevennlig parti. Alt kan ikke være perfekt i Høyre heller. :))

Ingen kommentarer: