torsdag 3. april 2008

Alta, ikke følg Nordkapp

I Nordkapp har politikerne vedtatt retningslinjer som gir skjenkestopp klokken 02:00. Alta bør være mer liberal enn det Nordkapp er.

Det er Finnmark Dagblad som skriver om forslaget som er ute på høring. Skjenkestopp klokken 02:00 i Alta vil føre til mer bråk i byen og flere privatfester. Dersom det er et mål om å få folk på byen tidligere på kvelden, er det næringen som må ta dette ansvaret. En restriktiv linje på alkoholpolitikken er en dårlig løsning. Liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk. Det burde politikerne i Alta vite!

Mye mer om en liberal alkoholpolitikk finner du hos Liberaleren.

Ingen kommentarer: