fredag 28. mars 2008

Farvel Nordvaagen skole

Det er ikke med glede jeg ser at medlemsmoetet i Nordkapp Arbeiderparti gaar inn for aa legge ned Nordvaagen skole, men det er overraskende.

I hele forrige periode har jeg, paa vegne av Hoeyre, tatt til ordet for aa endre skolemoensteret. Jeg ble skjelt ut av Arbeiderparti-politikerne. I desember vedtok kommunestyret aa bevare Nordvaagen skole, et vedtak som kan bli endret naa uten at det er kommet frem saa mye nytt i saken. Kommunen hadde like daarlig oekonomi i desember som idag. Det viser at politikerne er inkonsekvente, paa kanten til aa vaere udugelige.

Nedleggelse av Nordvaagen skole har de siste aarene vaert en Hoeyre-sak. Det er ikke en god sak, ettersom skole er viktig for Hoeyre, men slik blir det naar politikerne ikke klarer aa sette grenser for politikk og bruker store deler av budsjettet til loenninger. I tillegg har det vaert et betydelig overforbruk. Det maa faa konsekvenser, og gaar i foerste omgang utover befolkningen i Nordvaagen. Eller det kan bli resultatet hvis Arbeiderpartiet for en gang skyld klarer aa foelge den saakalte roede snoren i den politiske behandlingen.

Nordkapp kommune kunne hatt dagens skolestruktur, men da maa andre deler av kommunal sektor reduseres. Det er fullt mulig gjennom konkurranseutsetting og privatisering. Det handler om aa sette grenser for politikk. Dessverre er grensesetting umulig i sosialdemokratiet.

Ingen kommentarer: