lørdag 5. april 2008

Litt lei gratispassasjerer

Jeg har vært på årsmøte i HT & IF, idrettsklubben i mitt hjerte. Det var et godt årsmøte, selv om oppslutningen var altfor dårlig. Det irriterer meg litt. Det beviser at det er for mange gratispassasjerer som bruker idrettslaget til billig barne- og ungdomsvakt.

Werner Hansen og resten av ledelsen har gjort en ypperlig jobb i forkant av årsmøtet. Beretningen var god. Det samme var regnskapene for 2007 og budsjettene for 2008. I tillegg var det gode saker som var sendt inn for behandling på årsmøtet, alt fra medlemskontingenter til organisasjonsplan og revisjon av vedtektene. Alle spennende og prinsipielle saker som jeg burde brukt tid til å tenke på. Isteden irriterer det meg at flere av gruppene sliter med å fylle styrene. Det er ikke bare krise i handballgruppa og fotballgruppa. Det er kjempekrise fordi foreldre og foresatte ikke bryr seg for mye om foreningen som deres håpefulle benytter i stor grad.

At handballgruppa kan stoppe aktiviteten den kommende sesongen er et varselstegn for alle. Kun tre personer ønsker styreverv, men ingen vil være leder eller nestleder. Handballgruppa har over 100 barn og ungdommer i aktivitet, men svært få voksne vil bidra. Hvorfor, hvorfor i all verden er det slik?

Jeg har ikke barn, og har egentlig gjort min jobb i fotballgruppa for lenge siden. Likevel føler jeg en forpliktelse til å bidra slik at Nordkapp skal ha et fotballtilbud. Fotballgruppa sliter, men det blir en løsning i løpet av noen uker. Det blir en løsning fordi de samme stiller opp år etter år. Hvor er de som virkelig benytter Honningsvåg Turn & Idrettsforening? Jeg burde vært lykkelig fordi det var et spennende årsmøte. Istedenfor irriterer jeg meg over gratispassasjerene, de som tar aktiviteten for gitt. Jeg håper flere ser lyset snart og er villig til å ofre litt fritid for egne barn. Det fortjener barna.

Ingen kommentarer: