torsdag 17. april 2008

Fallskjerm!

Kommunestyret har gitt Arnhild Ramseng fallskjerm. Det er ganske søtt, ettersom Arbeiderpartiet og SV har flertall i kommunestyret. Arbeiderpartiet er skeptisk til høye lederlønninger og fallskjermer, men det er kun i teorien. I praktisk politikk klarer ikke partiet å følge egne lovnader.

I onsdagens ekstraordinære kommunestyremøtet drøftet politikerne rådmannssaken, og kommunestyret har vedtatt en avtale mellom kommunen og Arnhild Ramseng. Jeg er ikke imot avtalen, men jeg har heller aldri angrepet frivillige og desentraliserte avtaler i arbeidslivet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller mellom et styre og en leder. Etterlønn og fallskjermer er noe vi må leve med, selv om Arbeiderpartiet og SV i festtaler tar avstand fra slike avtaler.

Det var på sin plass at Arnhild Ramseng fikk en økonomisk kompensasjon fra kommunen, en avtale som helt sikkert er utarbeidet mellom partenes advokater. Formannskapet burde vist Ramseng tillit de siste dagene av januar 2008, og ikke mistillit gjennom votering. Det er ikke lederen av rådmannskollegiet som er årsaken til de økonomiske problemene i kommunen. Det er politikerne som har skylden for tom kommunekasse.

La meg legge til at jeg kun kjenner jobben Ramseng har gjort gjennom sakspapirer fra rådmannskollegiet. Jeg vet ikke hvordan hun har fungert daglig på kontoret. Jeg vet ikke ingen ting om forholdet mellom rådmannen og de øvrige ansatte, eller mellom rådmannen og politikerne. Det eneste jeg vet er at de fleste i formannskapet ikke vet mer om dette enn undertegnede, og det er ikke nok til å vise manglende tillit til avtroppende rådmann i Nordkapp kommune. Kommunens situasjon blir ikke bedre uten Arnhild Ramseng på jobb på rådhuset.

Ingen kommentarer: