torsdag 24. april 2008

Bokanbefaling!

Ettersom Nordkapp Høyre har årsmøte på fredag, skal jeg komme med en bokanbefaling. Den lokale partiledelsen bør lese, og få andre partifolk til å lese, boken som Høyres stortingsgruppe har gitt ut.

Boken tar for seg mangfold, maktspredning, offentlig velferd, frivillig sektor og kulturlivet gjennom bidrag 17 ulike Høyre-politikere. Ettersom boken er angrep på venstresidens frykt for valgfrihet og private alternativ, bør boken leses av Høyre-politikerne i Nordkapp. Nordkapp Høyre har nemlig, så langt jeg kan huske, ikke kommet med mange forslag som medfører konkurranseutsetting og privatisering. Noen få prosesser er i gang, men Nordkapp Høyre kan ikke ta æren for mange av prosessene som pågår. Det har rett og slett manglet forslag fra Nordkapp Høyre i folkevalgte organ. Jeg ser med vilje bort fra konkurranseutsetting av Nordkappfestivalen. Det er en fillesak.

Programmene til Nordkapp Høyre har som regel vært spekket av slike tanker, men partiets folkevalgte har ikke fulgt opp programmene de har gått til valg på. Derfor denne bokanbefaling!

Ingen kommentarer: