tirsdag 22. april 2008

Alkoholpolitiske retningslinjer må endres

Det er bedrifter i Nordkapp som har søkt om retten til å skjenke ute etter klokken 24:00. Søknadene er i strid med de alkoholpolitiske retningslinjene som kommunestyret vedtok i desember 2007.

Jeg var forbannet på kommunestyret, på Høyre og Fremskrittspartiet etter dette vedtaket. Jeg mener avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og FrP ble brutt. I avtalen står det at Nordkapp kommune skal være en JA-kommune. I dette ligger det at kommunen raskt skal gi positive svar på alle henvendelser, med mindre lover og forskrifter hindrer det. Alkoholloven tillater en mer liberal alkoholpolitikk enn den Nordkapp fører. Det er de alkoholpolitiske retningslinjene, vedtatt av kommunestyret, som begrenser muligheten for næringslivet.

Jeg mener at for eksempel Rica skal få muligheten til å skjenke alkohol ute på Nordkapp-platået senere enn midnatt. Jeg mener politikerne bør innvilge søknaden, men før det skjer i øldebatten senere i vår i kommunestyret, må politikerne endre de alkoholpolitiske retningslinjene. I retningslinjene som i dag gjelder tillater kommunen kun skjenking til klokken 24:00 i uteområdet. Også andre punkt i retningslinjene bør endres, men det er en annen debatt. Konklusjonen min er at flertallet i kommunestyret, altså Arbeiderpartiet, Høyre og FrP, gjorde en elendig jobb foran og i kommunestyremøtet som vedtok retningslinjene for alkoholpolitikken i Nordkapp de neste fire årene.

Ingen kommentarer: