torsdag 24. april 2008

Skryt til Tor Steve

I dag gikk Tor Steve Jensen, daglig leder i Maskindrift ANS, kraftig ut mot det han kaller useriøse politikere. Det var på tide. Politikerne og borgerne for øvrig trenger mer informasjon om brøytetjenesten. Jeg lærte mye av å høre Tor Steve Jensen på Radio Nordkapp i dag.

Bakgrunnen til motangrepet var leserinnlegget til Torger Samuelsen, leder i Nordkapp SV, som er publisert på nettstedet til Radio Nordkapp.

I formannskapet, og det er ikke bedre i kommunestyret, sitter det helt vanlige personer som ikke har kompetanse på brøyting. Det blir helt galt om lokale politikere, som ikke innehar kompetanse eller som ikke har ansvaret for riksveien, skal gå igjennom saken, slik Torger Samuelsen ønsker. Politikerne skal i utgangspunktet trekke de store linjene, vedta prinsippene. Deretter må fagpersonellet få gjøre sin jobb. Det er Statens vegvesen og Maskindrift ANS som har arbeidet og kompetansen på strekningen det nå er debatt om i Nordkapp. Politikerne kan komme med ønsker og innspill, men det er alt. Kompetansen og ansvaret for denne delen av offentlig sektor har ikke Nordkapp formannskap. Heldigvis for det!

Jeg lærte mye av dagens utblåsing fra Tor Steve Jensen. Neste gang vi snakker om brøyting i lunsjpausen, lover jeg å holde munn. Denne delen overlater vi til de som har kompetanse, og det er ikke oss som sitter på Bryggerie` med en kaffekopp eller en flaske brus. Hvordan veiene finansieres og organisering av samferdselssektoren, er derimot en sak for oss som liker ideologi, som liker å trekke opp de store linjen. Det er et annet spørsmål som ikke bør blandes med utblåsingen Tor Steve Jensen hadde i dag.

For øvrig var dagens innslag svært lærerik. Maskindrift ANS bør drive folkeopplysning også neste vinter i Nordkapp.

Ingen kommentarer: