tirsdag 15. april 2008

Elendig oppmøte – igjen!

I forrige uke var det innkalt til møte i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Det var nokså tragisk, ettersom det kun ble med innkallingen. Kun to av medlemmene møtte, og igjen er det på tide å stille spørsmålet om Nordkapp kommune trenger avdelingsstyrene?

Det var Marita Melsbø Nilsen og Øystein Skårset som møtte. Ros til dem, men slakt til de som har tatt på seg verv uten å gjøre en innsats. Selv om kommunestyret kan velge fritt til avdelingsstyrene, vil jeg anta at de som har fått posisjoner i utgangspunktet ville ha vervene. Vil du ha et verv, da bør du jaggu gjøre en jobb. Hvis ikke blir konstitueringen som kommunestyret gjør etter hvert kommunevalg kun latterlig.

Jeg vil legge ned avdelingsstyrene. Det har tidligere vært en god lokal høyresak. Av en eller annen merkelig grunn har Lars Helge snudd, og Jensen forsvarer ikke standpunktet han og partiet hadde i forrige periode. Eksemplet fra forrige ukes innkalte møte i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur er grunn god nok til å forenkle politikerstyringen og byråkratiet i Nordkapp kommune.

Ingen kommentarer: