mandag 14. april 2008

Jeg vil legge ned

Nordkapp idrettsråd, men lovheftet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité krever at det skal være et idrettsråd i kommuner hvor det er over 3 idrettslag som er medlem av NIF.

Det er mulig idrettsrådene har sin misjon i store byer der medlemsorganisasjonene krangler. Det er ikke tilfellet i Nordkapp. Organisasjonene samarbeider godt og har et utmerket forhold til kommunen. Når det oppstår et problem, blir problemet drøftet av partene. Partene finner en løsning raskere enn Werner Hansen skiftet sokker. Det betyr veldig raskt!

Det er årsmøte i Nordkapp idrettsråd om under 1 time. Jeg har vært leder i noen år, og skal forlate dette vervet. Jeg er ikke stolt over jobben jeg har gjort, men Nordkapp idrettsråd har gjort det som er forventet av oss, verken mer eller mindre. Jeg skulle gjerne ha lagt ned rådet, men lovverket til idretten tillater ikke en avvikling. Derfor håper jeg medlemsorganisasjonene engasjerer seg i rådets arbeid betydelig sterkere enn det som har vært tilfellet de siste årene. Hvis ikke forblir idrettsrådet et helt unødvendig organ som tapper ressurser av personer som kunne bidratt på andre felt.

Tiden er inne for å delta i den store debatten om lovverket i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Vi som er ildsjeler er gjennomregulert. Det er ikke rom for frihet og fleksible løsninger i lovbestemmelsene som idrettstinget sist reviderte i 2007.

Ingen kommentarer: