onsdag 23. april 2008

Bør noen henges?

Jeg er imot dødsstraff, og måtte selvfølgelig argumentere imot da den gamle politikeren kom innom kontoret for å kritisere administrasjonen og anbefalte henging. Bakgrunnen for kritikken var en lovlighetsklage som tre kommunestyrerepresentanter har sendt inn på saken om å legge ned Nordvågen skole.

Den gamle politikeren må ikke engste seg for tidlig. Riktignok har noen kommunestyrerepresentanter klaget på vedtaket på grunn av manglende høringsrunde, men de samme politikerne har ikke fått medhold av Fylkesmannen i Finnmark, i hvert fall ikke foreløpig. Det kan hende kommunestyret har holdt seg til regelverket, basert på utredninger fra rådmannen.

Skulle kommunestyrerepresentantene derimot få medhold, er det alvorlig. Det er rådmannskollegiet, altså administrasjonen, som er ekspertisen. Det er administrasjonen som må sørge for at en sak er innom de rette instansene. Derfor er det viktig med gode utredninger. Derfor har jeg alltid likt å foreslå utredningsforslag på mine tanker om en mer effektiv kommune før mine forslag skal realitetsbehandles. I utredningene skal alt komme frem om en sak, fra A til Å.

Ingen kan forvente at politikerne skal sitte på kunnskap om hele lovverket. Politikerne er helt vanlige personer som bruker noen timer hver måned på lokalpolitikk. Mange innehar ikke den samme kompetansen som vi kan forvente av en saksbehandler. Får Ottar Hansen fra Arbeiderpartiet, Jan-Ole Mikalsen fra SV og Lill-Annie Amundsen fra Senterpartiet medhold i sin klage, er det en skrape i lakken på administrasjonen. Henging er uansett ingen anbefalt straffemetode.

Jeg må legge til at en av Høyres kommunestyrerepresentanter, Marita Melsbø Nilsen, tok kontakt med personer i administrasjonen før vedtaket ble fattet i kommunestyret. Henvendelsen var muntlig, og spørsmålet var om saken måtte ut på en høringsrunde. Tilbakemeldingen til høyrepolitikeren var klar og tydelig. Saken trenger ikke en ny høringsrunde! At det var jeg som tipset Marita om forespørselen, lar jeg pent og pyntelig ligge.

Ingen kommentarer: