tirsdag 8. april 2008

Privatskole, ja gjerne!

Tankene om en privatskole, gjerne en skole som konkurrer med den kommunale skolen, er genial. Jeg elsker tanken. Ulempen er at myndighetene ikke kommer til å godkjenne en privatskole i Nordkapp. Det er i alle fall mitt tips, og som regel har jeg rett.

Den forrige regjeringen, Samarbeidsregjeringen, fikk vedtatt Friskoleloven. Dagens regjering er, uten at et nytt lovverk er på plass, imot eller svært skeptisk til private skoler. Derfor satt Øystein Djupedal, tidligere kunnskapsminister, Friskoleloven ut av drift. Dagens regjering ønsker seg i utgangspunktet tilbake til den gamle privatskoleloven. Den inneholdt en bestemmelse om at kun private skoler som tilbyr alternativ pedagogikk, eller som har et annet livssynsgrunnlag enn den offentlige skolen fikk drive. Det betyr en helt annen drift, en helt annen skole enn det nordvågingene er vant til. Det kolliderer sannsynligvis med drømmen om en privat skole i Nordvågen.

Det er riktig så sjarmerende at lokale Ap-politikere, SV-politikere og SP-politikere ønsker en privat skole i Nordvågen. Ja til det fornuftige lokalt, men nei til private løsninger på sentralt hold. Jeg håper blodrøde lokalpolitikere lager bråk i egne parti og masse støy i media. Denne gangen heier jeg på de lokale politikerne.

Mer om planene i Nordvågen hos Radio Nordkapp.

Ingen kommentarer: