onsdag 30. april 2008

Regjeringen støtter festen

Noen kaller det en fyllefest, men det offisielle navnet er Samerådets 19. konferanse. Årets konferanse skal avholdes Rovaniemi i perioden 27.10.-2.11.08, med samisk kulturarv som hovedtema.

Regjeringen har bevilget 800 000 skattefinansierte kroner til konferansen. Det betyr at folkene i Arbeids- og inkluderingsdepartementet umulig kan vite hvordan det er på arrangementet som ofte omtales som samekonferansen.

I 2004 ble Samerådets 18. konferanse arrangert i Nordkapp. Det går fortsatt gjeteord om dagene samene var på besøk i kommunen. Det var eventyrlig omsetning for utelivsbransjen. Samene drikker som store menn, verken mer eller mindre.

Jeg har ikke noe imot at samer, politikere og byråkrater tar seg en fest, gjerne en stor fest, men jeg reagerer på at festen støttes ved hjelp av skattefinansierte penger. Prinsipielt er det forkastelig at et avholdsmenneske må finansiere en fyllefest ved hjelp av penger som staten tar inn i form av skatter og avgifter.

Skål til deltakerne på årets samekonferanse!

Ingen kommentarer: