onsdag 3. oktober 2007

Fornuften seiret i regionrådet

Politikere fra Fremskrittspartiet vil nok hevde at Vest-Finnmark Regionråd på dette området vil føre Frp-politikk. Det er for så vidt riktig ettersom Fremskrittspartiet har programfestet å flytte makt fra fylkesmannsembetet, og etter hvert avvikle denne delen av den offentlige forvaltningen. Det vil bety at kommunene vil få mer selvbestemmelse, også på området snøscooterkjøring som Vest-Finnmark Regionråd etterspør, ifølge Radio Nordkapp.

Hvis en mener alvor med kommunalt selvstyre er det naturlig at kommunene får bestemme i egen kommune. En av de enkleste sakene å gjennomføre dette grepet på er å la kommunestyrene vedta snøscooterløyper. Ingen ulemper, kun fordeler gjennom økt kommunalt selvstyre, mindre byråkrati, ansvarliggjøring av lokalpolitikerne og sannsynligvis større engasjement om lokale saker. Hurra for regionrådet, litt hurra for Fremskrittspartiet. Jeg må nesten minne om at Fremskrittspartiet har frontet denne saken nokså alene gjennom mange år. Det var på tide partiet fikk gehør fra andre. La oss håpe regjeringen og til slutt Stortinget er like fornuftig som Vest-Finnmark Regionråd.

1 kommentar:

Anonym sa...

Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. (If he will be possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll I thankful, bye friend).