lørdag 24. april 2010

Bompengedebatt i FrP

Hadde jeg vært hjemme ville jeg fulgt landsmøtet i Fremskrittspartiet på nett. Selv om jeg meldte meg ut av partiet i 1994, synes jeg fortsatt at noen av debattene i FrP er interessante.

Fremskrittspartipolitikerne er fullstendig motstandere av bompenger. Jeg mener bompenger er fornuftig, hvis målet er at brukerne skal betale og dermed gi betydelige skattelettelser til borgerne. Dersom politikerne ikke følger selvkostprinsippet, vil det være umulig å gi store skattelettelser. I Fremskrittspartiets statsbudsjettforslag for 2010 var det minimale skatte- og avgiftslettelser til borgerne.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og derfor vil jeg ha så lav skatt som overhode mulig.

Bompengeordningen er god fordi ordningen kan senke skattetrykket når prosjektene er i regi av staten. Et liberalistisk prinsipp for bompenger er enkelt: Bompenger betyr at den som kjører på en vei, betaler for denne veien. Det er omtrent som at den som tar med varer gjennom kassa på Rimi, betaler for varene personen kjøper. Helt uproblematisk og regningen overlates til brukerne.

Hjemme er det debatt om Skarvbergtunnelen og bompenger. En ny tunnel bør finansieres av bompenger, men bommen bør stå ved tunnelen og ikke på Veidnes slik enkelte har foreslått.

Det er mulig å følge landsmøtet i FrP på frp.no.

1 kommentar:

Stein sa...

Vi har nå ikke sett en endring av skattetrykket etter at første bompengeprosjekt ble gjennomført i Norge.

Jeg er enig i at bompenger er bra for da er det brukerne av denne veistrekningen som betaler og de som ikke bruker den ikke blir belastet. Dette er noe vi burde innføre generellt i samfunnet, på alle områder egentlig. Betale når man bruker en tjenste, f.eks gjennom forsikringsordninger for sykdom, arbeidsløshet etc ...