lørdag 24. april 2010

Bedre sent enn aldri

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner gikk lørdag inn for at 16-åringer skal få allmenn stemmerett, ifølge Finnmark Dagblad.

For meg har det vært naturlig med et standpunkt om redusert stemmerettsalder. Mange ungdommer under 18 år betaler skatt, noen blir satt i fengsel eller får andre former for straff. En del får barn og de aller fleste er storforbrukere av skattefinansierte tiltak som er vedtatt av politikerne. Det bør medføre at også denne gruppen får muligheten til å bruke stemmeretten som er demokratiets mest grunnleggende borgerrettighet. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre landet, understreker dette det grunnleggende prinsippet om at all makt utgår fra folket.

Ved neste valg blir det en forsøksordning i utvalgte kommuner. Etter forsøket bør politikerne redusere stemmerettighetsalderen slik at alle som fyller 16 år får retten til å stemme ved valg.

Les hva jeg tidligere har skrevet om denne saken på bloggen.

Ingen kommentarer: