onsdag 14. april 2010

Skatt er moro

Skattedebatter kan være artige for oss som er prinsipielt imot økte skattefinansierte utgifter. Nå skal, naturlig nok, også bloggerne under lupen av Skatteetaten. Les saken på Liberaleren.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over oss. Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være, og i dag er den norske staten altfor stor.

Ingen kommentarer: