torsdag 14. januar 2010

Symbolpolitikk!

Formannskapet har vedtatt en uttalelse om fiskebruket i Skarsvåg. Uttalelsen er verdiløs, fordi lokalpolitikerne ikke bestemmer hvem som skal være aktører i fiskerinæringen. Formannskapsmedlemmene har litt påvirkningskraft gjennom å bruke fiskerifondet, men påvirkningskraften er minimal.

Uttalelsen er vedtatt fordi politikerne ønsker å vise velgerne at de bryr seg, men i realiteten betyr uttalelsen svært lite.

Jeg ønsker et system der politikerne holder seg unna næringsvirksomhet. Det er ikke god høyrepolitikk, men det er prinsipielt riktig å likebehandle alle næringsaktørene. Likebehandling er kun mulig å oppnå om politikerne holder fingrene unna fatet.

Ingen kommentarer: