tirsdag 5. januar 2010

Søk en spennende jobb!

Søringer bør søke jobben, en jobb som gir stor utfordring og lavere skatt fordi Nordkapp kommune er en del av Tiltakssonen.

Tiltakssonen er ikke spesielt rettferdig, men det er gunstig å få beholde mer av egne penger enn det borgerne i sør får lov til av norske politikere.

Ingen kommentarer: