torsdag 7. januar 2010

Middels likestilling i Nordkapp

Statistisk sentralbyrå kommer hvert år med en indeks på likestilling mellom kvinner og menn i de forskjellige kommunene. Den er basert på 12 indikatorer som hver gir en skår på mellom 0 og 1.

Nordkapp havner på listen over middels, med en poengsom på 0,674. Ettersom jeg er motstander av politiske reguleringer og politisk vedtatt likestilling, er det helt greit at Nordkapp skårer middels på denne statistikken.

Det er Vadsø som kommer best ut på indeksen. Fulgt av Oslo, Oppegård, Nesseby, Ås og Tromsø.

Ingen kommentarer: