onsdag 27. januar 2010

Sør-Odal i grøfta

Politikerne i Sør-Odal er verre på økonomi enn det politikerne i Nordkapp er. Felles for begge kommunene er at momskompensasjon ble pløyd inn i driften, og dermed unngikk politikerne kutt i driften. I hvert i de periodene momskompensasjonen kom. Det svir jo i ettertid, men det er en annen sak.

I Nordkapp ble momskompensasjon for utbygging av Honningsvåg skole puttet inn i driften. I Sør-Odal har politikerne, ifølge Kommunal Rapport, brukt 44 millioner kroner i momskompensasjon til drift. Det gir kommunestyret i Sør-Odal enorme utfordringer!

At kommuner bruker momskompensasjon til drift, er det samme som å lånefinansiere driften. Det er dumt, ulogisk og det svir i ettertid. Det er rett og slett galskap!

Ingen kommentarer: