onsdag 6. januar 2010

Ensomt!

Da har jeg og leder Odd Johnsen, gjort ferdig saksforberedelsene til neste styremøte i fotballgruppa. Det er en ensom jobb og det kan være kjedelig, men det er viktig at noen gjør denne jobben på en grundig måte.

Det er viktig med god dokumentasjon for at styret skal kunne fatte gode vedtak. Til møtet, som blir i neste uke, vil det bli sendt ut 9 A4-sider med tekst.

Den mest spennende saken, etter min mening, er gjennomgangen av saker til fotballkretstinget og forbundstinget. Det er Ole Dyrstad som er fotballgruppas delegat, men styret skal gå igjennom brennhete saker som spesielt forbundstinget skal behandle. Monopolet til Norsk Tipping kommer opp på forbundstinget, og jeg kommer til å fremme forslag i styret om at vår delegat skal støtte forslag om å oppheve det statlige spillmonopolet.

Jeg mener monopolordningen svekker norsk idrett, til tross for store spillemidler. I tillegg tror jeg på en ideologi som gir hver enkelt borger frihet til å bruke egne penger slik borgeren ønsker. Gjennom det statlige monopolet prøver mange politikere å hindre at borgerne bruker egne penger på andre spillselskap enn Norsk Tipping. Stalin hadde jublet for den norske spillpolitikken, men den er proteksjonistisk og gir lite frihet for borgerne og næringslivet.

Jeg har skrevet mye om spillpolitikk på nettstedet Liberaleren.

Om jeg får flertall for mitt forslag i styret, er usikkert. Det er også usikkert om forbundstinget vil bryte med den sosialdemokratiske spillpolitikken. Men det er viktig å fremme forslag, for å vri politikken til høyre. Der har kommunestyregruppene til Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittspartiet masse å lære av meg.

Ingen kommentarer: