fredag 22. januar 2010

NEI-siden vant

Et flertall av mine lesere trodde ikke det skulle bli en flerbrukshall da Høyre programfestet saken i 1999. Kanskje ikke så rart, ettersom politikerne altfor ofte lover altfor mye.

På spørsmålet ”Trodde du det skulle bli en hall da Høyre programfestet det i 1999”, svarte 85 prosent nei mens 15 prosent svarte ja.

Hallen er bygget og det er offisiell åpning på lørdag klokken 13:00.

Ingen kommentarer: