fredag 15. januar 2010

Forvaltningsreformen

Forvaltningsreformen er vedtatt kun for å opprettholde fylkeskommunen som et kostbart forvaltningsnivå i Norge. Fylkeskommunen skryter av nye oppgaver i Radio Nordkapp, men fylkeskommunale oppgaver kunne med fordelt vært overlatt til kommunene og private aktører. Det ville vært effektivisering i praksis og bedre bruk av skattefinansierte penger.

Høyre vil heldigvis legge ned fylkeskommunen, og det bør være en av grunnene til at velgerne bør stemme på Høyre.

Ingen kommentarer: