mandag 18. januar 2010

En illusjon

Et tobakksfritt samfunn er kun en illusjon.

Steinar Krokstad, leder ved Hunt forskningssenter, mener det er realistisk å forby røyking i Norge. Jada; et forbud er mulig, men det betyr ikke et tobakksfritt samfunn.

Kriminelle miljø vil tjene på et forbud. Tobakk vil bli like ettertraktet som narkotika er i dag. Forbudet på narkotika er en mislykket politikk.

Den godeste Krokstad har lansert drømmen på Adressa.no.

I dagens sosialdemokrati er det de usunne som subsidierer de sunne. Skulle vi, mot formodning, få et tobakksfritt samfunn og tobakk ikke blir erstattet med andre usunne ting, vil offentlige kostnader øke dramatisk fordi gjennomsnittsalderen vil øke merkbart. Økte offentlige kostnader betyr økt skatt.

Ingen kommentarer: