onsdag 20. januar 2010

En jobb jeg er skeptisk til

Jeg gjør for tiden en jobb jeg er rimelig skeptisk til. Jeg gjør den på vegne av fotballgruppa i HT & IF. Hele tillitsmannsapparatet skal registreres i portalen www.fiks.fotball.no. Jeg er skeptisk til registreringer, men det går foreløpig bra fordi jeg kun registrerer et minimum av opplysninger. I tillegg er dette frivillig. Det betyr at de jeg registrerer skal være enig i registreringen. Personvern er viktig!

Hadde alle vært like skeptiske til ulike register som det jeg er, ville personvernet hatt gode kår i Norge. For liberalister er personvern viktig!

Klokken er halv to, og jeg jobber fortsatt med fotball. Det er på tide jeg får meg et liv!

Ingen kommentarer: