mandag 4. januar 2010

Norges befolkning på kollisjonskurs med politikerne i Nordkapp

Et stort flertall av befolkningen mener det er riktig at private aktører får konkurrere om å utføre kommunale tjenester.

Konkurranseutsetting av tjenester er fornuftig, fordi politikerne får mer igjen for hver krone gjennom å bruke konkurranseutsetting som et virkemiddel.

59 prosent av Norges befolkning mener det er riktig at private firmaer får konkurrere om å utføre kommunale tjenester. Dette viser en spørreundersøkelse Synovate Norge har utført for NHO. Bare 26 prosent mener slik konkurranse er galt, mens 15 prosent ikke har noen mening om spørsmålet.

I Nordkapp er kommunestyrets flertall imot konkurranseutsetting. Kristina Hansen, Torger Samuelsen, Tore Fosse & co ønsker å bruke mer penger enn nødvendig, for å skjerme personer som i dag er ansatt i Nordkapp kommune. Fornuftig nok fordi det gir oppslutning ved valg, men svært ufornuftig når det gjelder å få mest mulig ut av hver krone.

Ingen kommentarer: