torsdag 21. januar 2010

Elektronisk valg i 2011

Kommunal- og regionaldepartementet har bestemt at 11 kommuner får prøve ordningen med elektronisk valg i 2011.

Departementet har plukket ut 10 kommuner og en bydel i Oslo som får være med på prøveordningen. Det betyr at velgerne i Bodø, Bremanger, Drammen, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Tynset, Vefsn og Ålesund, får muligheten til å avgi stemmer via internett.

56 kommuner ble invitert til å være med på forsøksordningen. Det var 35 kommuner som søkte, ifølge en pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Hurra
Den rødgrønne regjeringen fortjener sterk kritikk på mange saker, men på valg holder Jens Stoltenberg & co på å gjennomføre en norsk revolusjon. I 2011 blir det prøveordninger med stemmerett for 16-åringer og elektronisk valg.

Jeg har i mange år vært for elektronisk stemmegivning, selv om også jeg ser betenkeligheter med ordningen. Hemmelig valg er et prinsipp som regjeringen må videreføre, selv om velgerne avgir stemmer via internett.

Jeg gleder meg til å stemme Høyre, uten å besøke valglokalet.

Ingen kommentarer: