onsdag 30. januar 2008

Trist!

Den økonomiske situasjonen er alvorlig. Den siste nyheten fra kommunen er låneopptak for å fortsette driften. Problem med likviditeten kan ramme alle, men dette er et nytt sykdomstegn i en pasient som er syk.

Alle vet at pasienten er syk, men ingen er villig til å gi pasienten riktig medisin. Det er tragisk. Jeg skrev om økonomien og budsjettprosessen i november og desember. Jeg hater å skryte av at jeg fikk rett. Ikke nok med at bloggen er en såkalt fasit, men advarslene fremmet jeg i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i hele forrige periode. Jeg, og mitt parti Høyre, var de eneste som fremmet forslag i avdelingsstyret, uten at de andre ville høre snakk om økonomiske bekymringer. Det er tragisk. Grunnen til at jeg kan gi Høyre æren for mine forslag, er at i forrige periode opptrådte Høyre som en fraksjon i avdelingsstyret. Vi hadde kun et medlem, men partiapparatet, altså medlemmet og varamedlemmene, var med på å behandle sakene som skulle opp i avdelingsstyret. Derfor mente Høyre i oppvekst- og kultursaker det samme i avdelingsstyret som vi gjorde i kommunestyret i forrige periode.

Hvis jeg blir syk, håper jeg at mine nærmeste vil sørge for medisiner og behandling slik at jeg blir frisk. Det samme tror jeg befolkningen forventer av politikerne som ble valgt i fjor høst. Medisineringen bør starte raskt og det er kommunestyret som må ta ansvar.

Ingen kommentarer: