onsdag 9. januar 2008

Kveldsmøte – lite innsparing?

Et forslag som Høyre har fremmet, både muntlig og skriftlig, med jevne mellomrom de siste årene er å innføre kveldsmøte i de folkevalgte organene. På grunn av kommunens dårlige økonomi, vedtok kommunestyret dette på tampen av 2007. En ting er å spare penger, men møte på kveldstid er også viktig for å rekruttere politikere fra privat sektor.

Formannskapet drøftet saken på gårsdagens møte. Ofte når koseklubben formannskapet blander seg inn i ting, blir resultatet dårligere enn antatt. Det samme var tilfellet i går.

Formannskapet står fast på at de fleste av kommunestyremøtene skal være på kveldstid. Det er bra og viktig, både økonomisk og rekrutteringsmessig. Også avdelingsstyremøtene skal være på kveldstid. Det er bra for rekrutteringen fra privat næringsliv, men betyr ikke mye økonomisk. Avdelingsstyrene møtes svært sjeldent. I forrige periode var møtefrekvensen mellom 4 og 6 hvert år i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Avdelingsstyret for Tekniske tjenester hadde langt lavere aktivitet. Dermed blir utgiftene små, selv om kommunen skal dekke tapt arbeidsfortjeneste, vikarutgifter og møtegodtgjørelse. Jeg har i skrivende stund ikke møteoversikten fra avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester, men antar at nivået er omtrent det samme som oppvekst – og kultur.

Formannskapet, som i denne sammenhengen er en stor utgiftspost for kommunen på grunn av stor møteaktivitet, skal fortsatt ha møtene på dagtid. Dermed er det ingen innsparinger på dette nivået. Ny møtetid i formannskapet kunne bidratt til å effektivisere møtene, kanskje ville det betydd mer politikk i organet som jeg for lengst har omdøpt til en koseklubb. Hvorfor Høyre ikke fremmet forslag på denne saken, forslag som det ble votert over, er ubegripelig. Det er tross alt Høyre som har kjempet for nye tidspunkt på møtene i Nordkapp kommune.

Ingen kommentarer: